Ürünler

RDX (Hexogen)
Renk ve Görünüş Beyaz kristal Beyaz kristal
Erime Noktası, °C, min. 200 200
Asetonda Çözünmeyen Madde, % 0,05 0,05
(m/m), max.    
Kül oranı, % (m/m), max. 0,03 0,03
Asitlik, %(m/m), max. 0,05 0,02
HMX Miktarı , %(m/m) 0,0 – 5,0 4,0 – 17,0
İnorganik çözünmeyen madde 0,03 0,03
analizi %(m/m)    
Patlayıcı duyarlık analizi 33 33
Holston darbe hassasiyeti cm (min)    
Patlayıcı duyarlık analizi 15 15
ERL, TİP 12 2,5 kg cm (min)    
Tane Boyutu Geniş aralıkta Geniş aralıkta