MİSYON & VİZYON

MİSYON

Türkiye’nin ihtiyacı olan savunma sanayii ürünlerini her koşulda yüksek kalite ile üretmek.

VİZYON

Güçlü bir Türkiye için savunma sanayii alanında yetenekleri ve kurduğu iş birlikleri ile yenilikçi,  rekabetçi ve kaliteli ürünler üreterek tercih edilen küresel bir marka olmak.

TEMEL DEĞERLER

Güvenilir, Liyakate Önem Veren, Yenilikçi ve inovatif, Kalite Odaklı, Ülke Savunmasında  Sorumluluk Üstlenen, Yerli ve Milli Üreticiyi Destekleyen, Gelişime Açık ve Öğrenen, Şeffaf ve  Hesap Verebilir, işçi Sağlığı ve iş Güvenliğini Önemseyen, Doğaya, Çevreye ve insana Duyarlı