Ürünler

HMX (Octogen)
Renk ve Görünüş Beyaz kristal
HMX Miktarı, % (m/m) min. 98
RDX Miktarı, % (m/m) max. 2
Asetonda Çözünmeyen Madde, % (m/m) max. 0.05
Erime Noktası, °C, min. 277
Kül oranı, % (m/m) max. 0.03
Asitlik, % (m/m) max. 0.02
İnorganik çözünmeyen madde analizi %(m/m) max. 0,03
Patlayıcı duyarlık analizi min. 26
Holston darbe hassasiyeti cm  
Patlayıcı duyarlık analizi min. 17
ERL, TİP 12 2,5 kg cm  
Tane Boyutu Geniş aralıkta