Geri Dönüşüm İşletme Müdürlüğü
Hakkımızda
İhaleler
Matbu Evraklar
Afişe Fiyat Listeleri
Geri Dönüşüm İşletme Müdürlüğü Hakkında

 

 

20.03.1971 tarih ve 7 / 5472 Sayılı MKE Kurumu Hurda malzeme alımına ait kararname, 31.10.1972 Tarih ve 7 / 5472 Sayılı (Stok fazlası malzeme) yedek parça ve malzemeler hakkında kararname 6326 Sayılı Petrol Kanunun 112-4 ve 221-2 / a maddeleri T.C Hükümeti ve Güneydoğu Avrupa Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Nato Kuvvetler Statüsü Sözleşmesinin 11. Maddesi gereği Resmi daire ve idareler, iktisadi devlet teşekkülleri birim, müessese ve bağlı ortaklıklarının gümrüklü veya gümrüksüz olarak veya bağış yoluyla sahip oldukları sivil ve askeri amaçlı her türlü metal ve diğer malzeme akşamlı araç, gereç, makine , tezgah vs metal hurdalarını gerektiğinde ithal ve gümrük işlerini tamamlamak suretiyle Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu adına toplamak, değerlendirmek, kullanmak ve Aliağa söküm tesislerinde yapılacak gemi söküm işleriyle elde edilecek hurdayı değerlendirmek, kullanmak ve bunların yanında hassas döküm işleri ile iştigal etmek

- MKE A.Ş.'ye bağlı izabe tesislerinin ve vasıflı çelik imalatıyla ilgili olarak kendi hurda ve hammadde ihtiyacını temin etmek,

- Gerek kendisinin gerekse şirketin izabe tesislerine yararlı olmayan maden ve alaşımlarına ait parçaları değerlendirerek satmak.

-Yurt içinden ve yurt dışından gemi ve yüzer araçları satın alarak sökümünü yapmak ve yaptırmak.

-Başkalarına ait hurda gemi ve yüzer araçların sökümüne bedeli karşılığında yapmak veya yaptırarak sahiplerine teslim etmek.

-Batık gemi çıkartarak veya çıkarttırarak hurda hale getirmek.

-İhtiyaç olan hassas döküm maddesini hurdadan yaptırmak veya satın almak, ithalat ihracat yapmak.

- Alınan otomobil, tezgah, vinç, suda yüzen araçlar, motor vs malzemenin içinde çalışabilecek nitelikte olanları tamir ederek ihtiyaç sahiplerine satmak suretiyle de ticaret yapmak.

- Konusu ile ilgili olarak taşımada ve çekmede kullanılmak üzere kamyon remorkör gibi vasıtaları satın almak ve kiralamak.

- Konusu ile ilgili gayri menkuller ve menkul mallar satın almak, kiralamak kiraya vermek ve borçların teminatı olarak ipotek alma, vermek, ipotekleri kaldırmak.

- Gereğinde konuları ile ilgili olarak lisans, teknik beceri (Know-How) ve benzeri anlaşmalar, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak veya yaptırmak.

- Yukarıda bahsi geçen işleri yapmak üzere tesisler kurmak veya kurulmuş tesislere ortak olmak veya bedeli ile satın almak veya özel ve tüzel kişiler ile yeni ortaklıklar kurmak.

- Konusu ile ilgili ithalat ve ihracat yapmak.

- Yurt dışından ve yurt içinden satın aldığı hurdaları taşımak üzere gemi satın almak, kiralamak donattığı deniz vasıtalarının konusu dışında deniz ticareti yaparak doldurmak.

- MKE bünyesinde sigorta acenteliklerini kullanmak veya olmadığı taktirde, sigorta acenteliği yapmak ve gerektiği yurt içi ve yurt dışı sigorta şirketlerinden faydalanmak.

- Gerektiğinde yurt içinde ve yurt dışında acente ve şubeler açmak.

- Yukarıda gösterilen işlemlerden başka ileride işletme için ana kuruluş, MKE Anonim Şirketinin de muvaffakatını almak kaydıylla yararlı ve gerekli görülecek başka işlerde ana sözleşme değişikliğini yaparak gitme.
Yükleniyor...
X